کود جزاء


فصل ششم کود جزا 1396 افغانستان

آزار و اذیت زن و طفل

آزار و اذیت

ماده 668: شخصی که به وسیله گفتار, حرکات, نوشته, یا خواسته های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن و طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زن یا طفل گردد, مرتکب جرم آزار و اذیت زن و طفل شناخته شده, مطابق احکام این فصل مجازات میگردد...


مجازات آزار و اذیت زن یا طفل در محلات عامه

ماده 669: شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن یا طفل در محلات عامه, وسایل نقلیهء عمومی و یا هر محل دیگری گردد, به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی, محکوم میگردد..


مجازات آزار و اذیت زن یا طفل در محل کار

ماده 670:شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن یا طفل در محل کار, مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی گردد, به جزای نقدی از ده هزار تا بیست هزار افغانی, محکوم میگردد...


حالات مشدده

ماده 671: آزار و اذیت زن یا طفل در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده, مرتکب به حبس قصیر شش ماه, محکوم میگردد:

1- در صورتی که جرم توسط استاد, مربی, طبیب یا آمر با استفاده از وظیفه, موقف یا نفوذ, ارتکاب گردیده باشد.

2- در صورتی که ارتکاب جرم منجر به صدمه جسمی یا روانی مجنی علیه گردیده باشد.

3- در صورتی که جرم مکرراً ارتکاب گردیده باشد.


تعقیب عدلی

ماده 672: (1)- تعقیب عدلی جرایم مندرج این فصل منوط به شکایت شاکی میباشد.

(2)- شاکی میتواند در مورد مندرج فقرهء (1) این ماده, در هر مرحله ای از تعقیب عدلی از شکایت خویش منصرف گردد, در این صورت رسیدگی به دعوی و تطبیق جزا, متوقف میگردد....
[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : ] [ نظر شما : ]
[ ] [ ] [ ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز بازی انفجار
بستن تبلیغات [X]